Ireneusz Kowal

agent ubezpieczeniowy

Moja praca koncentruje się na najbardziej bezpiecznych i skutecznych produktach ubezpieczanych, uwzględniające Twoje potrzeby
[Więcej >>>]

Formularz ubezpieczeniowy

Formularz Ubezpieczeniowy

Formularz kalkulacji ubezpieczenia komunikacyjnego dla służb mundurowych
starałem się żebyś jak najmniej miał/a do przekazania, ale zakład ubezpieczeń wymaga właśnie taką ilość danych.

Jestem przekonany, że zajmie Ci to maksymalnie 2-3 minuty, a ja dzięki temu będę mógł rzetelnie przygotować dla Ciebie kalkulację.

Na początku proszę Cię o przygotowanie dowodu rejestracyjnego i spisanie z niego danych (dałem podpowiedzi pod jaką literą/cyfrą znajduje się dana informacja w dowodzie rejestracyjnym):-), też jest ważne żebyś podał aktualny stan licznika. Następnie przyda się Twoje i ewentualnie współwłaściciela prawo jazdy, bo należy podać datę uzyskania kategorii "B" (jest na rewersie dowodu :-)).

(UWAGA!!! Zebranie danych jest niezbędne do przygotowania kalkulacji. Wymaga tego ode mnie zakład ubezpieczeń, pamiętaj Twoje dane są bezpieczne i przekazuje je wyłączenie do zakładu ubezpieczeń w celu kalkulacji składki.)

Więc zapraszam Cię do formularza.

Dane pojazdu

Dane osobowe

Dane współwłaściciela lub współwłaścicieli takie same ja wyżej, proszę wpisać w okienku

Dodatkowe inforamcje

Jest pracownikiem:

Dziękuję Ci za wytrwałość, nie zapomnij zaznaczyć zezwoleń, które są niezbędne do przygotowania kalkulacji. Teraz czas na mnie, mogę działać do usłyszenia.

Oświadczam, że jestem pracownikiem, emerytem lub rencistą powyższej formacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych i majątkowych (w tym też danych wrażliwych) przez AIKO IRENEUSZ KOWAL z siedzibą w Warszawie w celu przygotowania kalkulacji składki ubezpieczeniowej oraz w celu prowadzenia dalszej korespondencji mailowej i telefonicznej.

Oświadczam, że jestem pracownikiem (emerytem, rencistą) służb mundurowych.

Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych i majątkowy do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie w celu przygotowania oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AIKO IRENEUSZ KOWAL moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest AIKO IRENEUSZ KOWAL z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem blogmundurowy@aiko.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.